İNFAZ KALEMİ

  İnfaz kaleminde İnfaz ve Koruma Memuru ve katip görev almaktadır.

  • Hükümlü ve tutuklu mevcudunun çıkartılması, mevcudun kayıtlara uygunluğunun sağlanması,
  • Hükümlülerin gerçek kimliklerinin araştırılması,
  • Yoklama, sayım ve tasdiklerinin yapılması,
  • Kuruma gelen memurlar, öğrenciler ile yabancı uyrukluların durumlarının ilgili yerlere bildirilmesi,
  • Asker hükümlüleri için ilgili infaz mevzuatının uygulanması,
  • Hükümlü defteri ve dosyalarının muntazam tutulması,
  • Dosya ilamları, fişler, hüviyet, makbuz ve sair evrakın muntazam şekilde tutulması, düzenlenmesi, muhafazası, ilamların dikkatle incelenmesi, tereddüt edilen hususlar var ise Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi,
  • Birden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza varsa içtima ve mahsup işlemlerine ilişkin infaz yazışmalarının yapılması,
  • Müddet namelerin tanzimi, şartla tahliye ve özel indirim hesapları, hesaplamalarda hükümlünün firar, isyan, disiplin durumunun nazara alınması,
  • Hükümlülerin fotoğraflarının çektirilmesi, bunların dosyalarına, yatma planlarına yapıştırılması, hapse çevrilmiş para cezası ilamı varsa infaz için sıraya konması ve infazın bu sıraya göre yapılması, vasilik ilamının alınmasının takibi,
  • Özel izin, mazeret izinleri ile iş arama izinlerine ilişkin taleplerinin alınması, yazışmalarının yapılması,
  • Tahliye işlemlerinin kontrol, tespit ve teyitlerinin yapılması, İyi Hal Kararının alınmasına esas olacak belgelerin ve emniyetli hükümlü belgelerinin hazırlanması,
  • Sevk işlemlerinin düzenlenmesi, hükümlülerin duruşmalarına, diğer il ve ilçelere gönderilmeleri, sevklerde emniyet tedbirlerinin alınması için jandarma kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi işleri yerine getirilir.
  Adres

  Gölgen Mah. Gölgen sok. Hilvan Bulvarı Diyarbakır yolu 40. Km No:1 Havaalanı yanı Karaköprü / Şanlıurfa

  Telefon

  TEL : 0414 378 13 00

  FAX : 0414 378 13 01

  E-Posta

  sanliurfa.acikisaretadalet.gov.tr